Rozumienie ze słuchu

Integralną częścią pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym jest test rozumienia ze słuchu (listening comprehension). Część matury sprawdzająca właśnie tę sprawność językową budzi wiele obaw i kontrowersji. Egzamin maturalny wywołuje silny stres u zdającego, a za najlepszą, sprawdzoną metodę na zwalczenie paraliżującego strachu uważa się gruntowne zaznajomienie się ze strukturą egzaminu oraz podstawowymi wymaganiami egzaminacyjnymi. W takiej sytuacji abiturient wie, jakiego typu zadań może się spodziewać i jakimi umiejętnościami powinien się wykazać. W przypadku części ze słuchu wymagania egzaminacyjne dotyczą takich umiejętności jak:
– określanie głównej myśli tekstu,
– określanie głównych myśli poszczególnych części tekstu,
– stwierdzanie, czy tekst zawiera określone informacje,
– wyselekcjonowanie informacji,
– określanie intencji autora lub nadawcy tekstu,
– rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu tekstu,
– określanie kontekstu sytuacyjnego (miejsca, czasu, warunków, uczestników).

Ten wpis umieszczono w kategorii matura pisemna i otagowano jako , , . Możesz dodać go do zakładek permalink.Komentarze i odpowiedzi (trackback) zostały zablokowane.