Dłuższy tekst użytkowy – list z zażaleniem (letter of complaint)

Pisząc list formalny należy pamiętać o stosownych zwrotach grzecznościowych na początku i końcu listu oraz o podziale na paragrafy. Pierwszy paragraf powinien zawierać informację odnośnie celu pisanego listu oraz wzmiankę, gdzie i kiedy zakupiono reklamowany produkt. W paragrafie drugim winno znaleźć się szczegółowe wyjaśnienie, na czym polega problem, a także zwroty porządkujące wydarzenia i ułatwiające czytanie. Trzeci paragraf listu z zażaleniem prezentuje propozycję jego autora odnośnie spodziewanej reakcji adresata, natomiast czwarty – prośbę o odpowiedź. Poniżej zamieszczam przykład omawianego tekstu.

Przykład pierwszy:

Dear Sir or Madam,

I am writing to complain about a mobile phone I bought from Rainbow Store on 16 August.

There are some problems with the mobile phone. Firstly, when I switch it on, the screen stays blank. I have put new batteries in the phone but it still does not work. Secondly, the colour of it is not black as I was promised, but grey. I took the phone back to the store, but the manager told me to contact you directly.

I am enclosing a copy of the receipt. I would like you to send me a new mobile phone and pick up the old one or give me a refund as soon as possible.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,
XYZ

Przykład drugi:

Dear Ms Brown,

I must express my dissatisfaction with an item of clothing (a blue dress) I bought from your store last Monday. Having returned home that day I discovered there is a big stain on the right sleeve.
In fact, I took the dress back and talked to the shop assistant but she was unhelpful.

There are two main problems with this situation. First, I was left without the item of clothing I would like to wear. Secondly, one of your employees was not able to help me and lost her temper.

Taking into consideration all the trouble I experienced, I hope I can expect a refund.

I look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

XYZ

Ten wpis umieszczono w kategorii matura pisemna i otagowano jako , , , . Możesz dodać go do zakładek permalink.Komentarze i odpowiedzi (trackback) zostały zablokowane.