Wypowiedź pisemna – dłuższy tekst użytkowy

W trzeciej części matury pisemnej zadania otwarte dla uczniów zdających egzamnin na poziomie podstawowym polegają na napisaniu krótkiego tekstu użytkowego (zadanie 7 za 5 punktów) oraz dłuższego tekstu użytkowego (zadanie 8 za 10 punktów). W tym ostatnim zadaniu należy wykazać się umiejętnością napisania listu prywatnego lub formalnego. List oficjalny to najczęściej list do redakcji (letter to the Editor), list – podanie o pracę (application letter), list z zażaleniem (letter of complaint) oraz list z prośbą o informacje (letter of enquiry). Wszystkie wymienione powyżej posiadają określoną formę oraz charakterystyczne słownictwo, które należy uwzględnić realizując ćwiczenie numer 8. Za prawidłowe przekazanie czterech informacji zawartych w poleceniu zdający może uzyskać maksymalnie 4 punkty. Pamiętać należy, że każda informacja powinna być ujęta w formie zdania złożonego (np. zwrócisz się z prośbą o bezpośrednią rozmowę i zaproponujesz określoną datę). Dopiero wówczas, gdy napisany tekst zawiera ponad połowę wymaganych informacji, oceniający może przyznać punkty za poprawność językową.

Ten wpis umieszczono w kategorii matura pisemna i otagowano jako , , . Możesz dodać go do zakładek permalink.Komentarze i odpowiedzi (trackback) zostały zablokowane.