Nowa matura ustna z angielskiego 2012 – zadania

W maju 2012 wszyscy absolwenci szkół średnich przystąpią do takiego samego egzaminu ustnego z języka angielskiego, ponieważ zrezygnowano z podziału na poziom podstawowy i rozszerzony.
W zestawie dla zdającego znajdują się trzy zadania, jednak egzamin rozpoczyna trwająca dwie minuty rozmowa, w trakcie której egzaminator zadaje kilka pytań o tematyce odmiennej niż tematyka zadań danego zestawu.
Zadanie pierwsze to dialog oparty na podanym po polsku opisie sytuacji wymagający odegrania określonej roli. W swojej wypowiedzi zdający powinien uwzględnić cztery elementy podane w poleceniu oraz adekwatnie zareagować na to, co mówi egzaminator. Czas przeznaczony na realizację tego zadania to około trzy minuty.
Zadanie drugie wymaga opisania danej ilustracji i odpowiedzenia na trzy związane z nią pytania, które nie figurują w zestawie zdającego. Przewidziano na to zadanie cztery minuty, w tym około trzydzieści sekund na zapoznanie się abiturienta z poleceniem.
Zadanie trzecie to wypowiedź na podstawie materiału stymulującego oraz odpowiedzi na dwa pytania. Zdający wybiera jeden obrazek jego zdaniem najlepiej korespondujący z poleceniem, uzasadnia swój wybór jednocześnie podając powód odrzucenia dwóch pozostałych, a następnie odpowiada na dwa pytania egzaminatora. Czas na to zadanie to pięć minut, z czego minuta przeznaczona jest na zapoznanie się z poleceniem i materiałem.

Ten wpis umieszczono w kategorii matura ustna i otagowano jako . Możesz dodać go do zakładek permalink.Komentarze i odpowiedzi (trackback) zostały zablokowane.