Matura z języka angielskiego 2013

Egzamin maturalny z języka angielskiego w roku 2013 jest przeprowadzany na takich samych zasadach co w roku ubiegłym.
Na poziomie podstawowym trwa 120 minut i obejmuje rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz wypowiedź pisemną.
Na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch części, z których pierwsza trwa 120, a druga 70 minut. Część pierwsza to stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz wypowiedź pisemna taka jak opis, opowiadanie, recenzja lub rozprawka o długości 200 – 250 słów. Część druga to rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych.
Maturalny egzamin ustny z języka angielskiego jest jednakowy dla wszystkich zdających, ponieważ nie określa się jego poziomu. Trwa 15 minut i składa się z czterech części: rozmowy wstępnej, rozmowy z odgrywaniem roli, opisu ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego oraz odpowiedzi na dwa pytania.

Ten wpis umieszczono w kategorii matura pisemna, matura ustna i otagowano jako , , . Możesz dodać go do zakładek permalink.Komentarze i odpowiedzi (trackback) zostały zablokowane.